Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

            Yapı, İzzettin mahallesinde, Yay sokağı ile Yokuş sokağı arasında yer alır. Yapım kitabesi bulunmayan mescit 14.-15. yüzyıllara tarihlenmekle birlikte, yakınında bulunan  yenilenmiş Şeyh İzzettin Türbesi’nin cephe duvarındaki kitabeden, Şubat 1306 tarihinde Şeyh İzzeddin tarafından vakfedildiği öğrenilmektedir. Yapı 17.-18. yüzyıllarda yenilenmiştir.

Boylamasına dikdörtgen biçimli yapının kuzeyinde tek bölümlü son cemaat yeri bulunur. Kuzeydoğu köşesindeki silindirik gövdeli ahşap minare yenidir. Dikdörtgen biçimli ibadet mekânının güney duvarı ortasındaki kalıplama tekniğinde alçı mihrabı, 17.-18. yüzyıl özellikleri gösterir. Kuzeybatı köşedeki ahşap minberi yeni olup, mekan ahşap tavanla örtülüdür. Ahşap hatıllı kerpiç duvarlı ve kiremit çatıyla örtülü yapı sade görünümlüdür.