Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

            Ulus semtinin Tabakhane mahallesinde bulunan Antik Tiyatro, Ankara Kalesi’nin Bentderesine bakan kuzeybatı yamacında, Hisar Parkı Caddesi ile Pınar Sokak arasındaki eski Berlin Oteli, bugünkü Öğretmenler Evi'nin bitişiğinde yer alır. Tiyatro, yeni inşa edilecek bir yapı için 1982 yılında iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında farkedilmiş, çalışmaların durdurulmasını takiben Prof. Dr. C. Özgünel başkanlığında kısa süreli bir sondaj gerçekleştirilerek tahrip edilmesi önlenmiştir. Sonraki kazılar ise 1983 yılında yine Prof. Dr. C. Özgünel, 1984 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü O. Aksoy, 1985 yılında Prof. Dr. O. Bingöl ve 1986 yılında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Vekili İ. Bayburtluoğlu’nun başkanlıklarında gerçekleştirilmiştir.

            Bu kazı çalışmaları sonucunda, tiyatronun dış mekânı, orkestraya geçişi sağlayan tonozlu iki bölümüyle doğu paradosun tamamı, batı paradosun yola kadar olan kısmı, orkestra, cavea'nın ikinci diazoma'ya kadar olan büyük bir bölümü, proskenenin tamamı, skene'nin  yol altında kalan kuzey duvarının dış yüzü dışında tamamı açığa çıkarılmıştır (Resim 40).

            Kazılar sırasında ele geçen buluntular arasında, heykeltıraşlık eserleri önemli bir yer tutar. Mermerden yapılmış olan bu eserler; üzeri boyalı bir kadın heykeli başı, yanında taşıdığı mantosu ile çıplak bir erkek heykelinin büyük bir kısmı, bir erkek heykelinin başsız gövdesi, yine başı eksik oturan bir rhetor heykeli, pudicitia tipinde ayakta duran bir kadın heykelinin büyük bir bölümü ve buradaki tek mimari kabartma örneği olan, dış kapının kilit taşı olması muhtemel çelenkli bir siren başından meydana gelmektedir. Diğer buluntular ise, prehistorik dönemlere ait bir taş balta, hayvan figürinleri ve bir insan figürini, İ.S. 2. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar tarihlendirilen kandiller, İ.S. 4.-5. yüzyıllara ait sikkeler, Geç Roma-Erken Bizans dönemlerine ait İ.S. 5.-6. yüzyıllara tarihlendirilen kırmızı renkli seramik parçaları, Geç Bizans ve Türk dönemlerine ait çoğunluğu sırlı olan seramik parçaları ve Osmanlı dönemine ait sikkelerden oluşur.

         Yazılı belgelerin ve ele geçen buluntuların ışığı altında, Tiyatro’nun Roma Devri’nde İ.S. 1. yüzyılın ikinci yarısı ile 2. yüzyılın başları arasındaki bir tarihte yapıldığı düşünülür. Tiyatro, Roma Devri’nden sonra yapılan bazı değişikliklerle, Bizans Dönemi’nde de kullanılmaya devam etmiştir. Yapı büyük ölçüde Ankara taşından yapılmıştır. Önemli bir Roma kenti olan Ankara’nın geçmişine ait değerli bir kalıntıdır.