Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

Çankırıkapı’da, Sütunlu yol ile batısındaki Büyük Hamam arasında yer alan etrafı revaklarla çevrili Palaestra'nın açık avlusu 80x80 m.  ölçülerinde ve kare biçimlidir. İyi korunamamış yapı revaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde 110x140 m. boyutlarına ulaşır. İşlevine uygun olarak zemininin kumla kaplı olduğu düşünülen avlunun kenarlarında geniş bir kanal, kanalın yanında da her kanatta 32 olmak üzere toplam 128 sütuna kaide işlevi gören mermer bir tretuar bulunur. Bu sütunlarla yapıyı çeviren duvarlar arasındaki genişlik de 8 m.dir. Tamamen mermerden yapılmış 88 cm. yüksekliğindeki küp biçimli kaidelerin üzerinde, 5 m. yüksekliğinde olduğu tahmin edilen düz gövdeli sütunlar bulunur (Resim 24). Üzerlerindeki 70 cm. yüksekliğinde Korint tipi başlıklar, 1,20 m. yüksekliğindeki oyma motiflerle süslü baştaban ve saçaklarla birlikte, toplam yükseklik 8 m.ye yaklaşır. Revak içindeki iç duvarlar da, yapıyı çeviren duvarlara uygun olarak mermer levhalarla kaplanmış, zemine ise yassı taşlar döşenmiştir. Ele geçen buluntulardan, revakların çatı kısmının ahşap çatkılı ve kiremit örtülü olduğu anlaşılmıştır. Palaestra’nın kuzey ve güney yönlerinde de, biri dörder, diğeri sekizer sütunlu, üçüncüsü ise sütunsuz olmak üzere altı geçit yeri tespit edilmiştir. Batı yönünden bulunan üç girişle Büyük Hamam’a ve iki girişle de yanındaki kısımlara geçilir. Yapının etrafında soyunma ve dinlenme işlevli bazı mekânların bulunduğu da bilinmektedir.

            Yapı bitişiğindeki Roma Hamamı ile birlikte, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde açık hava müzesi olarak Pazartesi günleri dışında ziyarete açıktır.