Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

Ulus semtinde, Julianus Sütunu’nun hemen güneyinde yer alan Roma Devri'ne ait  yol, Sümerbank, Zincirli Cami, Gelirler Genel Müdürlüğü Binası ve Valilik Binası arasında bulunan eski Ulus Şehir Çarşısı’nın yıkılmasından sonra başlatılan temel kazısı sırasında, açığa çıkarılmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü İ. Temizsoy’un başkanlığında ve C. Bayburtluoğlu’nun bilimsel danışmanlığında 1995 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yakın zamana ait yapı kalıntılarının altında tespit edilen bu Roma Devri Yolu’nun dışında, Frig,  Helenistik dönem, Bizans, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerine ait buluntular da ele geçmiştir.

Kazılan alanda uzunluğu 69 m., genişliği ise 5.80 m. olarak tespit edilen Roma yolu, kuzey-güney yönünde uzanır. Zemini andezit bloklarla döşenmiş olan yolun iki kenarında da, 20 cm. yüksekliğinde 1.5 metrelik tretuar blokları vardır. Andezit bloklar bazı bölümlerde küçük dikdörtgen, bazı bölümlerde ise daha büyük ve çokgen biçimlidir. Bazı kısımları daha sonraki dönemlerde tahrip edilmiş bu Caddenin altının da, çökmeleri önlemek amacıyla moloz taşlarla stabilize edildiği saptanmıştır. Yolun batısında ise, Erken Bizans dönemine ait  ve büyük bölümü tahrip olmuş, Opus Sectile olarak adlandırılan, değişik biçim ve boyutlardaki renkli mermer parçalarından yapılmış bir zemin döşemesi tespit edilmiştir. Bu kısmın batısında, birinin duvarları ve tabanı mermer levhalarla kaplı dikdörtgen planlı üç mekân yer alır, bunların arkasında da birbirine paralel olarak uzanan daha başka mekânlar bulunur. Yolun doğu kenarında ise bir su kanalı, onun yanında da yola paralel olarak uzanan 1,5 m. genişliğinde büyük bir duvar dikkati çeker. Söz konusu duvar, yolun kenarında hem bir set görevi görür, hem de yol ile bağlantılı Opus Sectile döşeli mekânlara geçişi sağlar.

            Bunların dışında, kazı alanının kuzey kesiminde, doğu-batı yönünde uzanan ve kazı alanındaki uzunluğu 31 m. olarak belirlenen, 1-4 sıra arasında korunmuş bosajlı  dikdörtgen bloklardan oluşan Geç Helenistik döneme ait büyük bir duvar tespit edilmiştir.

            Frig dönemine ait gri renkli ve boyalı seramik parçaları, Roma Devri’ne ait İ.S. 2.-3. yüzyıllara tarihlenen, mermerden yapılmış, başı kırık, ayakta duran kadın heykeli, Geç Helenistik ve Erken Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlendirilen, ince cidarlı, kırmızı tonlarda, “kırmızı astarlı” ya da “Doğu sigillataları” olarak adlandırılan seramik kaplar, İ.Ö. 1. yüzyıl ile İ.S. 1. yüzyıllar arasına tarihlendirilen ve benzerleri Tiyatro kazısından da tanınan pişmiş toprak at figürinleri, Erken Osmanlı Dönemi’ne ait “Milet işi” olarak adlandırılan sırlı, çok renkli kaplar, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'ne ait seramik parçaları, çeşitli dönemlere ait pişmiş toprak kandiller, figürin parçaları, sikkeler, cam kap parçaları, kemik aletler ve bir yüzük taşı kazılar sırasında ele geçen önemli buluntuları oluştururlar.