Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

           Ulus semtinde, Maliye Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile sınırlanan Hükümet Meydanı’nda yer alan Julianus Sütunu, halk arasında “Belkıs Minaresi” adıyla da bilinir. Ankara’nın başkent olmasından önce Maliye Bakanlığı ile İş Bankası arasındaki bahçede yer alan anıt, Cumhuriyet döneminde bugün bulunduğu yere taşınmıştır (Resim 31).

          Roma İmparatoru Julianus’un İ.S. 362 yılında Ankara’yı ziyareti anısına dikildiği düşünülen Sütun, dikdörtgen bir tabla ve postamentli kaide üzerinde 14.5 m. yüksekliğinde yatay profilli bir sütun ve üzerinde yer alan  başlıktan oluşur. Oldukça aşınmış durumdaki başlığın kuzey yüzü tümüyle kırılmıştır, diğer yüzlerde ise akantus yapraklarıyla sınırlanan madalyonlar görülür. Madalyonlar üzerinde dik eksenlerdeki dört oyuk, haç motifleriyle bezenmiş olduğunu göstermekle birlikte başlığın anıttan daha sonra eklendiği anlaşılır. Anıtın tarihini ve amacını bildiren bir kitabesi yoktur. Ancak sütun başlığı üslup özelliklerine göre İ. S. 6. yüzyıl sonuna tarihlenebilir.