Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

            Ulus’ta, Anafartalar Caddesinde, Anafartalar İşhanı’nın karşısında yer alır. Kitabesi bulunmayan yapının 17. yüzyıl ortası veya sonlarında yapıldığı sanılır. Cami 1880 ve 1925’de onarım geçirmiştir. 1685 tarihli vakfiyesi olan Sulu Han ve 17. yüzyıla ait Hasan Paşa Hamamı'nın geliri caminin masrafları için harcanmak üzere vakfedilmiştir (Resim 34).

            Uzunlamasına dikdörtgen planlı olan yapı; taş kaide üzerine tuğlayla örülmüş  son cemaat yeri ve ibadet mekânından oluşur. Özgününde üç sivri kemerle dışa açılan son cemaat yeri günümüzde camekânla kapatılmıştır. Kuzeydeki kapıyla girilen dikdörtgen planlı ibadet mekânı geometrik ve çiçek motifleriyle süslü kasetleme teknikli ahşap tavanla örtülüdür. Çift sıra pencerelerden alttakilerin pervazları çiçek motifleriyle bezelidir, üstteki sivri kemerli pencereler ise vitraylıdır. Güney duvarı ortasındaki kalıplama tekniğinde mukarnas kavsaralı alçı mihrabı ile sahte kündekâri tekniğindeki ahşap Minberi  sonradan boyanmıştır. Minber aynalıklarındaki geometrik ve bitkisel motifler Nakkaş Mustafa’nın, 1925 tarihinde onarılan kapısı ise Macit Usta imzasını taşır. Ulus’un tarihi dokusu içinde önemli bir yapıdır .