Vakıf Duyuruları

Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

Dünyada ve Türkiye'de Yerel Yönetimler Alanında Önemli Değişiklikler Yaşanıyor. 

Değişim ... Devamını Oku...

Teşekkür

Teşekkür

Değerli Dostlar, Sevgili Ankaralılar, Ankara Sevdalıları,

Başkent Ankaramızın seçkin kuru... Devamını Oku...

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Ankara Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin ÖZASLAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri... Devamını Oku...

Sayfamız Yenilendi.

Sayfamız Yenilendi.

Yenilenen arayüzyle web sayfamız yayında. Artık daha fazla içerik ve kullanım kolaylığın... Devamını Oku...

Previous
Next

Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

         

Mamak Belediyesi Binası (Eski Devlet Konservatuarı)

            1927 yılında mimar Ernst Egli tarafından tasarlanan yapı, Cumhuriyet’in Güzel Sanatları geliştirme ve yayma yolundaki ilk gayretleri arasında sayılmalıdır. Yapı Pilevne Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı’nın kesiştiği köşede yer alır.(Resim 78)

            Alt katta sınıfların, üst katta yatakhanenin bulunduğu avlulu ana kütle, okulun ilk yapısıdır. Bodrum dahil üç kattan oluşan ana ...

Devamını Oku

Molla Büyük Mescidi

            Ulucanlar Mahallesi, Yasa Sokak’ta yer alan mescidin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, 14. yüzyıl sonu-15. yüzyıl başlarına tarihlenir. Yapıda taş, ahşap ve kerpiç malzeme kullanılmıştır.

            Düzgün olmayan enlemesine dörtgen biçimli yapının kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinde, önündeki son cemaat yerine ait olduğu düşünülen duvar kalıntıları görülür. Doğu duvarında, ...

Devamını Oku

Cenabi Ahmet (Hayali Ahmet)/Yeni Camii

            Yapı, Kalealtı'nda, kalenin Cebeci semtine bakan yüzünde, Ulucanlar Caddesi üzerinde Mimar Sinan Meydanı'ndadır. Eğimli bir alana yerleştirilmiş olan caminin bahçesinde hazire ve iki türbe vardır. Caminin banisi, türbesi de yapının bahçesinde olan  Ankara beylerbeyi Cenabi Ahmet Paşa'dır (Resim 75-76-77). Kaynaklardan, Cenabi Ahmet Paşa'nın Ulus'ta günümüze ulaşmayan bir de hamam ...

Devamını Oku

Yörük (Yürüyen) Dede Türbesi

            Cebeci-Dörtyol’da, Özbeyler mahallesi, Öksüzce Sokak 67/A’da, Hilmi Öktem’e ait evin bahçesindedir. Kitabesi bulunmayan türbe 14. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Beşgen gövdeli yapı, ongen kasnaklı ve külâhlı biçimiyle diğer Ankara türbelerinden farklıdır.  İçten kubbeyle örtülü yapının geçiş sisteminde altta mukarnaslar ve üstte üçgen kuşak görülür. Türbenin güneydoğu cephesindeki ...

Devamını Oku

Cebeci İlköğretim Okulu (Eski Cebeci Ortaokulu)

            Talatpaşa Bulvarı üzerinde, Doğumevi’nin karşısında bulunan yapı, 1938 yılında Alman mimarlar Bruno Taut ve Franz Hillinger tarafından akılcı-işlevci anlayışta tasarlanmış,  20. yüzyılın ilk yarısında egemen olan mimari anlayışa özgü yalın ve açık biçimlerin ağırlık kazandığı binalardan biridir.

            Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir blok ve uçlarda bu bloğa eklenen  farklı ...

Devamını Oku

Karanlık Mescit (Sabuni Mescidi)

            Ulucanlar semti, Sabuni Mahallesi, Uzunkavak Sokak’ta bulunan mescidin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, araştırmacılara göre 14. yüzyıl sonu-15. yüzyıl başlarına tarihlenir. Banisinin el-Hac Hasan isimli bir kişi olduğu sanılır. Yapıda, taş kaide üzerine ahşap ve kerpiç malzeme kullanılmıştır.

            Kuzeyindeki tek bölümlü ve ahşap tavanlı son cemaat yerinin önü ahşap ...

Devamını Oku

Akalar Mahallesi’ndeki Ev

            Akalar Mahallesi, Hediye Sokak No. 6’da yer alan  ev, bir avlu içinde Haremlik ve Selâmlık bölümlerinden oluşur.

            Özellikle iki sokağa açılan cepheleriyle Selâmlık bölümünün Divanhanesi  hem dıştan, hem içten önemlidir. Özellikle bu evde, Ankara evlerinin karakteristik özellikleri dikkati çeker. Taş bir temel üzerine, ahşap hatıllı kerpiç dolgudan oluşan zemin kat, zemin ...

Devamını Oku

Geneği Mescidi

            Akbaş Mahallesi, Oluk Sokak’ta yer alan yapının inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, araştırmacılar tarafından 14. yüzyıl sonu-15. yüzyıl başlarına tarihlendirilir. Boylamasına dikdörtgen planlı yapının batısında, sonradan örülerek kapatılmış ahşap tavanlı  son cemaat yeri bulunur. Caminin doğu cephesinde bir, güneyinde eksene simetrik iki dikdörtgen pencere görülür. Yapıda taş, ahşap ...

Devamını Oku

Hacı İvaz (Helvai) Mescidi

            Yapı, Samanpazarı yakınlarında Koyunpazarı Mahallesi’nde, Uzunyayla ve Tilkicik sokaklarının köşesindedir. Kitabesi bulunmayan mescit banisi İvaz Paşa’nın yaşamı dikkate alınarak 15. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenir. Hacı İvaz Paşa, sultan I. Mehmed’in (1413-21) vezirliğinde bulunmuş, sultanın Bursa’da inşa ettirdiği Yeşil Cami’ye nezaret etmiştir.

            Dıştan sade görünümlü ...

Devamını Oku

Kurşunlu Cami

            Samanpazarı semtinde, Anafartalar Caddesi ile Ulucanlar Caddesi’nin kesiştiği köşede, Altındağ Belediyesi karşısındadır. Girişi Aydınlık Sokak’tan olan yapı, cephe düzenlemesi, malzeme ve teknik özellikleriyle 16. yüzyıla tarihlenir (Resim 73).

            Son cemaat yeri ve ibadet mekânından oluşan caminin kuzeydoğusunda, 1921 depreminden sonra onarılmış sekizgen kaideli, silindirik ...

Devamını Oku

Saraç Sinan Mescidi Ve Türbesi

            Hisar Kapısından doğuya uzanan Berber Sokak üzerinde yer alan yapı, birbirine bitişik mescit ve türbeden oluşur (Resim 71). Mescit, kapısında bulunan kitabesine göre, 1288 yılında Hasan oğlu Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Enlemesine üç bölümden oluşan yapı topluluğunun güneyinde  dikdörtgen biçimli ve üçgen kuşaklı kubbe ile örtülü mescit, ortada dikdörtgen biçimli ve beşik tonoz ...

Devamını Oku

Avancıklar Mahallesi’ndeki Ev

            Sur duvarları üzerine inşa edilmiş olan ev Avancıklar Mahallesi’nde yer alır. Ankara'nın, Anadolu’nun tam ortasında ve her yöne açık olması nedeniyle; İç Kale,  Dış Kale ve dışta basit bir güvenlik alanından oluşan bir kaleye sahiptir. Bu nedenle, surların üzeri hem güvenli, hem de manzaraya egemen bir konumda olduğundan çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. Avancıklar ...

Devamını Oku

Kesikbaş Türbesi

            Ahi Şerafettin Türbesi yakınında bulunan yapı, taş bir platform üzerinde yer alan baldaken tipli türbelerdendir. Kitabesi bulunmayan yapı 14. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Kare planlı türbe, dört kalın ve kısa silindirik gövdeli sütuna atılmış sivri kemerler üzerine pandantif geçişli basık bir kubbeyle örtülüdür. İç mekânda, kime ait olduğu bilinmeyen sıvalı bir sanduka görülür. Altta, ...

Devamını Oku

Ahi Şerafeddin Türbesi

            Samanpazarı Arslanhane Mahallesi, Ahi Şerafeddin/Arslanhane Camisi haziresinde yer alır (Resim 68). Güney cephesindeki pencerenin alınlığındaki kitabeye göre, 1330-31 yılında Ahi Hüsameddin oğlu Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

            Kesme taş ve devşirme malzeme ile örülmüş tek katlı türbe;  kare kaideli, sekizgen gövdeli ve sekizgen piramit külâhlıdır. Doğu cephedeki ...

Devamını Oku

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii

            Ankara'daki en önemli Selçuklu yapısı olan cami, Samanpazarı Arslanhane Mahallesi’nde, At Pazarı yokuşundadır. Kuzeydoğusundaki türbede yer alan arslan heykelleri dolayısıyla Arslanhane Camii adıyla tanınır. Yapının batı kapısı güneyinde bulunan ve ilk yapımına ait olduğu düşünülen kitabesinde merhum Emir Şerefeddin yazısı okunur. Bu kişinin, Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad’ın ...

Devamını Oku

Ahi Elvan Camii

            Samanpazarı Ahi Elvan Mahallesi, Pirinç Sokak’ta, eğimli bir arazi üzerinde yer alır (Resim 60) . Kapısı üzerinde 1382-83 tarihli kitabesi bulunduğu öne sürülen caminin minberinin aynalık kısmındaki kitabelerde; Osmanlı Sultanı I. Mehmed (Çelebi) zamanında 1413-14 yılında Mehmed Bey oğlu Hacı Elvan tarafından onartıldığı, ahşap ustasının Harput’lu Bayezid oğlu Mehmed olduğu yazılıdır. ...

Devamını Oku

Pirinç Hanı

            Kalealtında, Pirinç Sokak’ta yer alır. Adını pirinç alım satımından dolayı almıştır. Kitabesi bulunmayan yapı, 18.-19. yüzyıllara tarihlenir. Geçirdiği onarımlarla özgünlüğünü yitirmiş han, ortadaki avlunun çevresinde bulunan iki katlı mekânlardan oluşur. İyi durumdaki yapı, günümüzde antika eşyalar satılan turistik bir çarşı haline getirilmiştir.

Devamını Oku

Kıbrıs Hanı

            Atpazarı’nda, Kuş ve Sâfa sokaklarının köşesinde küçük boyutlu bir handır. 17. yüzyılda yapıldığı sanılan han, kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı ve kiremit çatılıdır. Yenilendiği için özgünlüğünü yitirmiştir.

Devamını Oku

Yeni Han

            Kıbrıs Hanı’nın bitişiğindedir. Yenilendiği için eski önemini yitirmiştir. 16. veya 17. yüzyıllara ait olduğu sanılır. Kullanılan malzeme ve inşa tekniği diğer hanlarla benzer özellikler gösterir.

Devamını Oku

Pilavoğlu Hanı

            Hisar Meydanı’ndan Koyunpazarı yokuşuna inerken sol kolda yer alan han, kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı ve kiremit çatılı basit bir yapı olup, Çengel Han ile karşı karşıya inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmayan yapı 16.-17. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Ortadaki avlu çevresinde iki katlı mekânlardan oluşan han, geçirdiği onarımlarla özgünlüğünü büyük ölçüde yitiren han, günümüzde özel ...

Devamını Oku

Çukur Han

            Kalenin asıl girişi olan Hisar Kapı’nın karşısında Çengel Han'ın bitişiğinde yer alır (Resim 59). Kitabesi bulunmayan ve araştırmacılara göre 16.-17. yüzyıllara tarihlendirilen han, 1950 yangınından sonra yenilenerek özgünlüğünü tümüyle yitirmiştir. Diğer hanlar gibi, ortadaki revaklı avlu çevresinde yer alan iki katta çeşitli mekânlardan oluşur. Kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı ve ...

Devamını Oku

Çengel Han

Kalealtında, Hisar Meydanı’nda, eskiden Atpazarı günümüzde ise Hisar Meydanı olarak tanınan kesimde, Koyunpazarı yokuşu ile Arı Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alan yapı, Ankara’da özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan iki handan biridir (Resim 58). Doğu cephesi güneyindeki eyvan biçimli giriş kapısı üzerindeki iki satırlık kitabesinden, 1522-23 yılında tamamlandığı anlaşılır. Bir süre hapishane ...

Devamını Oku

Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Mahmut Paşa Bedesteni-Han)

Hisar Kapısına çıkan yokuşun başında bulunan, Türkiye’nin en önemli arkeoloji müzelerinden birisi ve dünyanın sayılı koleksiyonlarından birine sahip Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hisar semtinde, Kaleiçi yakınında ve Gözcü Sokak üzerinde yer alır (Resim 56). Müze binası, Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmed'in (1451-81) sadrazamı Mahmud Paşa tarafından 1459-71 yılları arasında yaptırıldığı sanılan ...

Devamını Oku

Kınacılar Evi

            “Kınacılar Evi” olarak bilinen 1922 tarihli ev; Alâeddin Camii ile Hisar Kapısı arasında Kale Kapısı Sokak No. 20’de yer alır. Günümüzde restoran olarak kullanılan yapı, onarım geçirmiştir.

            Geleneksel Ankara evlerinin hemen tüm özelliklerini yansıtan Kınacılar Evi, taş temel üzerine iki kattan oluşur. İki yandan merdivenle çıkılan zemin katının üzerindeki birinci kat daha ...

Devamını Oku

Alâeddin Camii

            Ankara'da Selçuklu döneminin en erken tarihli ibadet yapısı olarak dikkat çeken cami, İçkale’de, İçhisar mahallesi, Aktaş Sokak’ta yer alır. Minber kitabesinde Aralık 1197-Ocak 1198 yılında Selçuklu sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğullarından Ankara meliki Muhiddin Mesud tarafından Rum’lu Ebubekir oğlu İbrahim adlı bir ahşap ustasına yaptırıldığı yazılıdır. Yapı 1361-62 ve 1458-59 ...

Devamını Oku

Kale

            Ulus, Bentderesi mahallesinde yer alır. Kayalardan oluşan bölgenin coğrafi koşulları değerlendirilerek kente hakim konumdaki tepe üzerinde inşa edilmiştir (Resim 41). Son halini Osmanlı onarımlarıyla alan, iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşan kalenin ilk yapımının Galatialılar dönemine kadar indiği sanılır (Resim 42). Ancak bu dönemdeki inşa faaliyetleri hakkında yeterli bir ...

Devamını Oku