Vakıf Duyuruları

Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

Dünyada ve Türkiye'de Yerel Yönetimler Alanında Önemli Değişiklikler Yaşanıyor. 

Değişim ... Devamını Oku...

Teşekkür

Teşekkür

Değerli Dostlar, Sevgili Ankaralılar, Ankara Sevdalıları,

Başkent Ankaramızın seçkin kuru... Devamını Oku...

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Ankara Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin ÖZASLAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri... Devamını Oku...

Sayfamız Yenilendi.

Sayfamız Yenilendi.

Yenilenen arayüzyle web sayfamız yayında. Artık daha fazla içerik ve kullanım kolaylığın... Devamını Oku...

Previous
Next

Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

     

Tiyatro

            Ulus semtinin Tabakhane mahallesinde bulunan Antik Tiyatro, Ankara Kalesi’nin Bentderesine bakan kuzeybatı yamacında, Hisar Parkı Caddesi ile Pınar Sokak arasındaki eski Berlin Oteli, bugünkü Öğretmenler Evi'nin bitişiğinde yer alır. Tiyatro, yeni inşa edilecek bir yapı için 1982 yılında iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında farkedilmiş, çalışmaların durdurulmasını takiben ...

Devamını Oku

Tabakhane (Abdülkadir Isfahani) Mescidi

            Yapı Ulus’un Bentderesi mevkiinde, Kahkaha Sokaktadır. Tabakhane adını, özellikle bir zamanlar bu bölgede mevcut olan tabakhaneden geçimini sağlayan esnafın ibadetine hizmet etmesi nedeniyle almıştır. Diğer adı ise banisinden kaynaklanır. Zamanla hem dericiliğin önemini yitirmesi, hem de bölgede akan Hatip Çayı’nın üzerinin kapatılarak cadde ve meydan haline getirilmesiyle cami eski ...

Devamını Oku

Şeyh İzzettin Mescidi

            Yapı, İzzettin mahallesinde, Yay sokağı ile Yokuş sokağı arasında yer alır. Yapım kitabesi bulunmayan mescit 14.-15. yüzyıllara tarihlenmekle birlikte, yakınında bulunan  yenilenmiş Şeyh İzzettin Türbesi’nin cephe duvarındaki kitabeden, Şubat 1306 tarihinde Şeyh İzzeddin tarafından vakfedildiği öğrenilmektedir. Yapı 17.-18. yüzyıllarda yenilenmiştir.

Boylamasına dikdörtgen biçimli ...

Devamını Oku

Ahi Yakup Mescidi

            Yapı, İsmet Paşa mahallesi, Çamlıca Sokakta, eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Yapılan onarımlarla özgünlüğünü kısmen yitirmiş olan mescit, kapısı üzerindeki kitabeye göre 1392 tarihlidir. Yapıya doğu cepheden merdivenlerle çıkılır. Doğudaki ahşap tavanlı son cemaat yeri iki katlıdır. Minare yerine salat köşkü adı verilen bir kuruluşa sahiptir. İbadet mekânı dikdörtgen planlı ...

Devamını Oku

Hacı Bayram Külliyesi

            Ulus’ta, bir tepe üzerinde, Antik dönem Ankarası’nın en önemli yapılarından olan Augustus Tapınağı’nın batısında yer alır. Cami ile bitişiğindeki türbeden oluşan bir yapı topluluğudur (Resim 38) Doğusundaki tapınak-kilise Erken Osmanlı döneminde medreseye dönüştürülerek Ak Medrese adını almıştır. Haziresi sonradan kaldırılan caminin çevresinde bazı yapı kalıntıları bulunmaktadır. Son ...

Devamını Oku

Agustus Tapınağı

Ulus semtinde, Hacı Bayram Camii’nin  doğusunda yer alan tapınak (Resim 35), ilk olarak 1926-28 yıllarında M. Krecker, daha sonra da 1939 yılında H.Z. Koşay tarafından gerçekleştirilen araştırma ve kazılar sonucunda açığa çıkarılmıştır. Ölümünden sonra tanrılaştırılan Roma İmparatoru Augustus (Octavianus İ.Ö. 63 - İ.S. 14) ve ana tanrıça Roma’ya adanan tapınağın, daha önce de kutsal sayılan bir ...

Devamını Oku

Osman Fazıl Paşa Türbesi

Ulus’ta, Hacı Bayram Külliyesi’nin güneyinde yer alan türbenin 18. yüzyıla ait olduğu sanılır. Yapıya, iki basamakla çıkılan basık kemerli bir kapıyla girilir. Sekizgen planlı yapı, doğrudan duvarlara oturan bir kubbeyle örtülüdür. Güney duvarında dikdörtgen biçimli sade bir mihrap nişi, güneydoğuda ise dikdörtgen bir niş görülür. Diğer duvarlardaki alt pencereler dıştan dikdörtgen biçimli, çift ...

Devamını Oku

Zincirli Camii

            Ulus’ta, Anafartalar Caddesinde, Anafartalar İşhanı’nın karşısında yer alır. Kitabesi bulunmayan yapının 17. yüzyıl ortası veya sonlarında yapıldığı sanılır. Cami 1880 ve 1925’de onarım geçirmiştir. 1685 tarihli vakfiyesi olan Sulu Han ve 17. yüzyıla ait Hasan Paşa Hamamı'nın geliri caminin masrafları için harcanmak üzere vakfedilmiştir (Resim 34).

            Uzunlamasına dikdörtgen ...

Devamını Oku

Zafer Anıtı

Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı, Yenigün Gazetesi’nin öncülüğünde Türk halkı tarafından yaptırılmıştır (Resim 32). Türk hükümetince açılan uluslararası yarışmanın birincisi Avusturyalı sanatçı Heinrich Krippel’e (1883-1945) 1925 yılında sipariş edilmiş, Viyana’da Birleşik Maden İşletmeleri (Vereinigte Metallwerke)’nde döktürülen heykel, 24 Kasım 1927’de bir törenle Sümerbank Binası önündeki ...

Devamını Oku

Ulus Kazısı-Opus Sectile’ler

Ulus semtinde; Eski Ulus Çarşısı'nın bulunduğu alanda, yeni bir iş hanının inşaatı öncesi, tarihi doku üstünde yer alabileceği düşüncesi ile sondaj kazısı yapılmıştır. Buradaki çalışmalarda Roma dönemine ait cadde boyunca devam eden ve büyük kısmı tahrip olmuş opus sectile tekniğinde bir zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen döşeme geometrik biçimli ...

Devamını Oku

Julianus Sütunu

           Ulus semtinde, Maliye Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile sınırlanan Hükümet Meydanı’nda yer alan Julianus Sütunu, halk arasında “Belkıs Minaresi” adıyla da bilinir. Ankara’nın başkent olmasından önce Maliye Bakanlığı ile İş Bankası arasındaki bahçede yer alan anıt, Cumhuriyet döneminde bugün bulunduğu yere taşınmıştır (Resim 31).

          Roma İmparatoru Julianus’un İ.S. 362 yılında ...

Devamını Oku

Valilik Binası

Ulus’ta, Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası’nın Eski Genel Müdürlük Binası’nın arasındaki sokaktan geçilerek, Hükümet Meydanı’na ulaşılır. Tipik bir geç Osmanlı Mimarlık Dönemi yapısı olan Ankara Valiliği Binası,  Hükümet Meydanı’nın kuzeyinde yer alır.  Bina, 1897 yılında aynı yerde bulunan ve hükümet binası olarak kullanılan eski bir konağın yerine Abidin Paşa tarafından ...

Devamını Oku

Sümerbank Genel Müdürlüğü Binası

Alman  mimar M. Elsaesser’in tasarımı olan ve 1937-38 yıllarında inşa edilen yapı günümüzde de, hemen yanında yer alan Türkiye İş Bankası ile birlikte tarihsel Ulus Meydanı’nın önemli yapılarından birisidir (Resim 28-29). Sümerbank’ın şimdiki yerinde. 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açıldığında Ankara dışından gelen delegelerin bir bölümünün kaldığı  Taşhan'ın bulunuyor olması nedeniyle yörenin ismi ...

Devamını Oku

Türkiye İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası

İtalyan mimar Guilio Mongeri’nin tasarımı olan yapı, 1929 yılında gerçekleştirilmiştir. Ulus Meydanı’nın önemli ögelerinden olan  yapı, bodrum üzerine beş katlıdır ve girişe göre simetrik bir plan düzenine sahiptir. Köşesi yuvarlatılmış yapının zemin katı ortasında, üstü kapalı bir hol yer alır (Resim 27).

          İş Bankası, ilk özel banka olarak kurulduğunda İstasyona giden cadde üzerinde, ...

Devamını Oku

Eski Maliye Bakanlığı Binası

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bakanlık binası olan yapı Mimar Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiştir  (Resim 26).

          Eski Maliye Bakanlığı’nın şimdiki yerinde Polis Müdürlüğü Binası yer alıyordu. Müftü Rıfat Börekçi’nin, Ali Fuat Paşa ile anlaşarak Ankara’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurma girişimleri nedeniyle, Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın bu cemiyete karşı İngiliz ...

Devamını Oku

Roma Yolu

Ulus semtinde, Julianus Sütunu’nun hemen güneyinde yer alan Roma Devri'ne ait  yol, Sümerbank, Zincirli Cami, Gelirler Genel Müdürlüğü Binası ve Valilik Binası arasında bulunan eski Ulus Şehir Çarşısı’nın yıkılmasından sonra başlatılan temel kazısı sırasında, açığa çıkarılmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü İ. Temizsoy’un başkanlığında ve C. Bayburtluoğlu’nun bilimsel danışmanlığında 1995 ...

Devamını Oku

Bizans Mezarları

Demiryolu istasyonu inşaatı sırasında yapılan kazılarda, Roma Hamamı (Büyük Hamam) yanında pek çok Hıristiyan mezarı bulunmuştur. Bunlardan biri istasyonun güneyinde yer alan dikdörtgen planlı, doğuda apsisli bir krypta içeren ve 4. yüzyıla tarihlenen mezar şapelidir. Diğerleri istasyonun kuzeybatısındaki tonozlu, tuğla ve taştan inşa edilmiş, taş kapıları olan yapılardır. Bunlardan biri, ...

Devamını Oku

Sütunlu Yol

Sütunlu yol, Yiba Çarşısı’nın batısında ve Palaestra’nın hemen önünde yer alır. Augustus Tapınağı’ndan başlayarak Çankırıkapı’ya doğru gittiği anlaşılan bu anıtsal yolun, söz konusu kesimde yaklaşık 90 m. uzunluğundaki küçük bir kısmı açığa çıkarılabilmiştir. 4,5 m. genişliğinde olan yolun tabanı, çokgen biçimli yassı taşlarla döşenmiştir. Batı kenarında, zemin seviyesinden 40-50 cm. ...

Devamını Oku

Palaestra (Spor Alanı)

Çankırıkapı’da, Sütunlu yol ile batısındaki Büyük Hamam arasında yer alan etrafı revaklarla çevrili Palaestra'nın açık avlusu 80x80 m.  ölçülerinde ve kare biçimlidir. İyi korunamamış yapı revaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde 110x140 m. boyutlarına ulaşır. İşlevine uygun olarak zemininin kumla kaplı olduğu düşünülen avlunun kenarlarında geniş bir kanal, kanalın yanında da her kanatta 32 ...

Devamını Oku

Roma Hamamı / Büyük Hamam

Çankırıkapı’da en iyi araştırılmış yapı konumundaki Büyük Hamam, bitişik olarak yapıldığı Palaestra’nın (spor alanı) arkasında ve Maliye Meslek Okulu’nun batısında yer alır. Bir Frig yerleşmesi üzerine yapıldığı tespit edilen Büyük Hamam, 80x130 m. boyutlarında ve dikdörtgen biçimlidir. Hamamın duvarları, aralarda tuğla hatılların kullanıldığı, kireç harçla tutturulmuş düzgün taşlardan ...

Devamını Oku

Çankırıkapı Höyüğü

Ulus semtinde, Çankırı Caddesinin batı kenarında yer alan Çankırıkapı, bugünkü Yiba Çarşısı ile Maliye Meslek Okulu arasında kalan alanı kapsar ve cadde seviyesinden yaklaşık 2,5 m. kadar yüksekte bulunur. Çankırıkapı, Ulus meydanından Ziraat Fakültesi'ne giden Çankırı Caddesinin yapımı sırasında bazı arkeolojik kalıntıların fark edilmesi sonucu tespit edilmiş, Ankara şehrinin geçmişine ışık ...

Devamını Oku